ข่าวประชาสัมพันธ์ :โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น facebook twitter youtube

วิทยาลัยครูปากเซ สปป.ลาวเข้าศึกษาดูงาน ร.ร.
  เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2559 เวลา 8.30 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถม (มอดินแดง) ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยครูปากเซ สปป.ลาว โดยมี อ.พวงทอง พูลเรือง ผู้อำนวยการ ร.ร. เป็นประธานกล่าวต้อนรับ

Read more


กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ โดยเป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรงแบบใหม่ ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ม.4 และ ม. 5 จำนวนกว่า 377 คน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนก่อนสอบแข่งขันในสนามสอบโค้วต้ารับตรงต่อไป

Read more


การเปิดชั้นเรียนนำเสนอคณะศึกษาจาก สปป.ลาว
  วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) นำโดย อาจารย์พวงทอง พูลเรือง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมต้อนรับ ตัวแทนจาก The Japan Foundation ประเทศญี่ปุ่นและบคลากรทางการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว เข้าเยี่ยมชมการเปิดชั้นเรียน ของโรงเรียน โดยมีการสาธิตการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้นวัตกรรม Lesson Study

Read more


คณะนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาดูงาน ณ ร.ร.สาธิต มข.
  วันที่ 14 มิถุนายน 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์พวงทอง พูลเรือง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ของโรงเรียน ได้ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน นักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 6 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)

Read moreประกาศ / คำสั่ง

ประกาศเลขที่ 123
555555555555555555 55555555555555555555 55555555555555555555

ประกาศเลขที่ 123
555555555555555555 55555555555555555555 55555555555555555555

Subscription

ข่าวรอบรั้ว

 • bootstrap business template
  ข่าวสารรอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  "555555555555555555555555555555"
  November 14, 2012 More
 • bootstrap business template
  ข่าวสารรอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  "555555555555555555555555555555"
  November 14, 2012 More
 • bootstrap business template
  ข่าวสารรอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  "555555555555555555555555555555"
  November 14, 2012 More
 • bootstrap business template
  ข่าวสารรอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  "555555555555555555555555555555"
  November 14, 2012 More

ติดต่อเรา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
ประเทศไทย
Phone:   043-343019 , 043-202417
Email: info@kku.ac.th
Link: www.satit.kku.ac.th

Quick Links
Services
About us
Portfolio
Find us on

© 2012, allright reserved

Style Selector
Oregional Skin
bootstrap business templates
Bootswatch Skins (11)
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates

These are just examples and you can build your own color scheme in the backend.

Background Patterns
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates