ขอคำยืนยันการใช้สิทธิ์สวัสดิการเพื่อให้บุตรเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายอนุบาลศึกษา ปีการศึกษา 2558

 

| เข้า website หลักโรงเรียน |

| สาธิตอนุบาล | ประถม ศึกษาศาสตร์ | ประถม มอดินแดง |
| มัธยม ศึกษาศาสตร์ | มัธยม มอดินแดง | ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) |