Site Title
  • Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5
  • Picture 6
 

นางพวงทอง พูลเรือง

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มข.

 

image เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 16.30น. ที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการประชุมคณะกรรมฝ่ายเทคนิค กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 40 "กัลปพฤกษ์เกมส์" ณ ห้องประชุมสุมนต์ สกลไชย โดยมี อ.พวงทอง พูลเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มข. เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ได้มี คณะกรรมการ ประธาน รองประธาน และเลขานุการฝ่ายเทคนิค รายงานความคืบหน้าของงานแต่ละฝ่าย เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานกีฬาครั้งนี้ด้วย
Read All
ประมวลภาพกิจกรรม
image
เริ่มต้นขึ้นแล้วกับการเดินหน้าประชาสัมพันธ์ เชิญชวน คณาจารย์ และนักเรียน ร่วมเป็น เจ้าภาพที่ดีในการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 40 "กัลปพฤกษ์เกมส์" ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 7-13 มกราคม 2559 ซึ่งโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราได้รับเกียรติให้เป็น เจ้าภาพในการจัดการแข่งขันครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมนูด่วน

ตารางงานผู้อำนวยการ
ตารางการขอใช้ยานพาหนะ

 

เว็บไซต์โรงเรียนสาธิต มข.

โรงเรียนสาธิต อนุบาล
โรงเรียนสาธิต ประถมศึกษาศาสตร์
โรงเรียนสาธิต ประถมมอดินแดง
โรงเรียนสาธิต มัธยมศึกษาศาสตร์
โรงเรียนสาธิต มัธยมมอดินแดง
โรงเรียนสาธิต ฝ่ายการศึกษา พิเศษ(ศูนย์วิจัยออทิสติก)

 

เว็บไซต์อื่นๆ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะศึกษาศาสตร์

 

สำหรับบุคลากร

 

จำนวนผู้เข้าชม

AmazingCounters.com